68 s.r.o.

profesionálne služby

 
Kvalitná práca pre Vašu spoločnosť :-)
 
©  kreativita, design, reklamné a grafické návrhy
 
©  výtvarné spracovanie, CI manuál, logo, merkantil, 2D, 3D reklama

©  technické spracovanie podkladov, DTP, korektúry,
 
©  zabezpečujeme tlač, logistiku a akúkoľvek výrobu "na kľúč"

Napíšte nám a dohodnite si osobné stretnutie!

 

Kontakt

68 s.r.o.
pošta - Mateja Bela 6
8106 Bratislava
Tel.: +421 2 / 207 19449
Mobil: na požiadanie
Fax: x
Email: servis@raves.sk